Ne[w]kritika: „Sviedžiant kūną kovon. Kūnas kaip instrumentas menuose“

Gegužės 10 d. šeštadienis 13.00, Menų spaustuvė, Stiklinė salė

Atvira paskaita „Sviedžiant kūną kovon. Kūnas kaip instrumentas menuose“
Pranešėjas Max Ryynänen
[Suomijos Aalto Universiteto Menų dizaino ir architektūros fakulteto lektorius Maxas Ryynänenas paskaitoje kalbės apie kūno raišką ir suvokimą, kūno kaip instrumento naudojimą šiuolaikiniuose menuose ir politinę kūno galią menuose ir visuomenėje. M. Ryynänenas dėsto teatro teoriją, estetiką ir kritiką, meno filosofiją ir akademinį rašymą, taip pat yra parašęs analitinių straipsnių apie šiuolaikinio meno ir jo institucionalizavimo problemas.]