Low Air šiuolaikinio šokio seminaras; liepos 7-10 d.
liepos 7-10 d, Low Air šokio mokykla rengia 8 pamokų šiuolaikinio šokio seminarą, kurį ves šokėja ir choreografė Agnė Ramanauskaitė. Šio seminaro metu per choreografinius junginius dalyvius siekiama supažindinti su šiuolaikinio šokio technika, pagrindiniais judėjimo principais.
Pamokos yra atviro lygio.