ke∂ja Writing movement iki spalio 1 d. kviečia teikti straipsnius apie šokį

ke∂ja Writing movement yra bendras Šiaurės ir Baltijo šalių bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas – paskatinti požiūrio į šokį ir pagrindinių šokio kompetencijų raišką medijose ir visuomenėje.

Baltijos ir Šiaurės šalyse ieškome gebančių rašyti asmenų ir kviečiame juos pasidalinti savo idėjomis ir siūlymais, kokie straipsniai ir esė apie šokį galėtų būti įdomūs ir platesnei, politinių ir socialinių sienų nesuvaržytai visuomenei. Kviečiame rašyti ne specialistams, o platiesiems visuomenės sluoksniams, tad skatiname atsiliepti ir teikti savo siūlymus bet kokios rašymo patirties turinčius asmenis: žurnalistus, rašytojus, kritikus, moksleivius, studentus ir kt.

Atrinktieji dalyvauti projekte gaus grantą, o vėliau jų tekstai bus verčiami į užsienio kalbas ir publikuojami bendradarbiaujančių kraštų žurnaluose ir laikraščiuose, elektroniniuose leidiniuose, o taip pat ir projekto svetainėje writingmovement.com.

Paraiška turi būti ne ilgesnė kaip 250 žodžių (maždaug vienas A4 formato lapas), taip pat paraiškovai turi pateikti trumpą CV su relevančia informacija – ne ilgesnį kaip 1 lapas. Paraiška ir CV turi būti parengti anglų kalba, taip pat ir nacionaline – Šiaurės arba Baltijos šalių – paraiškovo kalba (atskiru egz.). Taip pat reikia nurodyti, kokios apimties ir žanro bus pasirinktas parengti tekstas.

Paraiška turi būti pateikta iki spalio 1 d. Paraiškas ir CV siųsti adresu ine@danceinfo.no.

Galutinio teksto apimtis – tarp 5000 ir 10 000 ženklų. Paraiškas, o vėliau tekstus atrinks Writing Movement projekto partneriai, išvardinti šio skelbimo pabaigoje. Bus atsižvelgiama į teksto originalumą, temą, tinkamumą projekto partnerių kraštams, tinkamumą publikuoti, sąsajas su šviežiu požiūriu į šiuolaikinio šokio galimybes.

Baigti tekstai prieš juos publikuojant bus redaguojami, prieš tai suderinus šį klausimą su teksto autoriumi. Projekto grantai yra 500 eurų Šiaurės kraštų rezidentams ir 250 eurų Baltijos kraštų rezidentams (įskaičiuojant ir autorinių teisių mokestį).

Parsisiųsti kvietimas anglų kalba:Writing movement – Call for articles 2013

Ke∂ja Writing Movement partneriais yra:
Norvegija: Dance Information Norway, Ine Therese Berg, (Projekto vadybininkė)
Lietuva: Naujasis Baltijos šokis /e.leidinys www.dance.lt, Ingrida Gerbutavičiūtė
Švedija: Dansbyran, Myriam Mazzoni,
Suomija: Liikekieli (e.žurnalas), Veera Lamberg
Latvija: Dance LV Journal (e.žurnalas), Inta Balode
Estija: Estijos šokio menininkų sąjunga, Maike Maiste
Islandija: Islandijos menų akademija, Sesselja G.Magnusdottir
Danija: Dansehallerne, Kamma Siegumfeldt

Skaityti daugiau