Vilniaus miesto vardo trupių konkursas

Vilniaus miesto savivaldybė skelbią antrą konkursą Vilniaus miesto trupės vardui gauti.

Vilniaus miesto šokio teatras Low Air

Konkurse gali dalyvauti profesionaliųjų scenos menų įstaigos, kurių registruota buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veikiančios profesionaliųjų scenos menų srityje pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigos įstatus. Konkurse negali dalyvauti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos organizacijos, gaunančios nuolatinę valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją savo veiklai vykdyti.

Veiklos programos konkursui teikiamos iki 2019 m. kovo 27 d. (įskaitytinai).

VISA INFORMACIJA

Daugiau aktualijų