Parama šiuolaikiniam, laisvam ir atviram menui

Kviečiame prisidėti prie Lietuvos šokio informacijos centro veiklos, skiriant 2% nuo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio.

Skirdami šią paramą Jūs padedate mums skatinti profesionalaus šokio/cirko lauko vystymąsi ir plėtrą, užtikrinti informacijos apie Lietuvos šiuolaikinio šokio/cirko sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Kaip skirti šią paramą internetu?

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt

2. Kairiajame meniu pasirinkite Pildyti formą

3. Skiltyje “Dažniausiai pildomos formos” pasirinkite Prašymas skirti paramą arba paieškos filtre įveskite formos kodą FR0512

4. Pasirinkite formą pildymui FR0512 v.4

5. Pasirinkite mygtuką Pildyti formą tiesiogiai portale (mėlyno gaublio piktograma)

6. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

1. Asmens kodas

2. Tel. nr.

3V. Vardas

3P. Pavardė

4. Adresas

5. Mokestinis laikotarpis – 2018 m.

6s. Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras

E1. Gavėjo tipas – 2 Paramos gavėjas

E2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 110064529

E4. Mokesčio dalies dydis procentais – iki 2,00

E3. nepildoma

E5. Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pildyti, jei norite kasmet automatiškai skirti paramą, pasirinkite, iki kurių mokestinių metų tai norite daryti.

7. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų tikrinimasir įsitikinkite, kad užpildyti visi reikiami langeliai.

8. Viršutiniame meniu paspauskite Pateikti deklaraciją.

 

Lietuvos šokio informacijos centro komanda

Daugiau aktualijų