Atviras kvietimas: „Kaunas 2022“ bendruomenių programa „Visi kaip vienas“

„Kaunas 2022“ bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ skelbia atvirus kvietimus kūrėjams ir bendruomenėms:

– Programa „Fluxus kiemas“, kviečia įvairių sričių menininkus suburti vietos bendruomenes bendrai kūrybai, atliepti kiemo bendruomenės įvardintus iššūkius (ar iššūkį), skatinti aktyviai prisidėti ir dalyvauti meniniuose-bendruomeniniuose procesuose bei sukurti baigiamąjį produktą (objektą, instaliaciją, spektaklį ir t.t.).

Kvietimas vyksta nuo gegužės 15 iki birželio 17 d. (imtinai).

Visa informacija


Programa, skirta įgyvendinti bendruomenės idėją „Visi kaip vienas“. Kviečiamos dalyvauti formalios ir neformalios Kauno miesto ir Kauno rajono bendruomenės ir bendruomeninės iniciatyvos, taip pat fiziniai asmenys, norintys kurti bendruomeniškumu grįstose Kauno miesto ir Kauno rajono bendruomenėse. 

Palaikomų vietos iniciatyvų prioritetai (turi atitikti bent vieną prioritetą): 

  1. Iniciatyva orientuota į kūrybines veiklas skatinančias bendruomenę ieškoti ir didžiuotis savo vietos savasties („energijos“), kultūros apraiškomis / ženklais; 
  2. Iniciatyvos orientuotos į viešųjų erdvių įveiklinimą, kūrybinį atnaujinimą / įjaukinimą bei naujų viešųjų erdvių paieškas, inicijavimą per kūrybines veiklas; 
  3. Iniciatyvos apima tarpsektorinį bendradarbiavimą bei tarpdiscipliniškumą; 
  4. Iniciatyvos skirtos arba įtraukia specifines auditorijas (senjorai, jaunimas, socialinės atskirties grupės, žmonės su specialiais poreikiais, žmonės su negalia ir kt.). 

Bendruomenių idėjų registracija vyks iki birželio 16 d.

Visa informacija

 

Daugiau aktualijų