Kultūros ministerija priima siūlymus dėl apdovanojimo „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (toliau – Garbės ženklas) skiriamas aukščiausiu apdovanojimu Lietuvos kultūrai ir menui labiausiai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Kiekvienais metais gali būti skiriami ne daugiau nei šeši Garbės ženklai.

Garbės ženklas gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje.

Pasiūlymai priimami iki 2019 m. liepos 19 d.

Kandidatus siūlyti gali juridiniai ar fiziniai asmenys.

Visa informacija ir reikalavimai.

Daugiau aktualijų