Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto pristatymas

Kultūros ministerija informuoja, kad rugsėjo 13 dieną 10.30 val. Valstybiniame  Vilniaus Gaono žydų muziejuje (Naugarduko g. 10/2) vyks Lietuvos Respublikos  kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto aptarimas.

Galite susipažinti su atnaujintu Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektu. Jis pakoreguotas apibendrinus visuomenės ir suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus, kuriuos buvo galima pateikti internetu ir elektroniniu paštu, taip pat atsižvelgus į rugpjūčio 12 dieną Prezidentūroje vykusio Kultūros forumo metu pateiktus pasiūlymus.

Kultūros politikos pagrindų įstatymu siekiama užtikrinti integralų požiūrį į skirtingus kultūros lauką reglamentuojančius įstatymus,  išskiriant kultūros politikos sritis, apibrėžiant vienodai traktuojamas sąvokas, bendruosius kultūros politikos principus, raidos kryptis, kultūros įstaigų misijas, funkcijas, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto aptarimas – viešas ir visiems atviras renginys, kviečiame jame dalyvauti šokio sektoriaus atstovus.

Daugiau aktualijų