LŠIC pristato Lietuvos šiuolaikinio šokio statistikos ir duomenų bazę

Po nuoseklaus darbo su šiuolaikinio šokio lauko atstovais, Lietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) pristato Lietuvos šiuolaikinio šokio duomenų bazę. Tai – viešas katalogas, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvos šiuolaikinio šokio kūrėjus ir atlikėjus, šokio teatrus ir organizacijas bei Lietuvoje vykstančius tarptautinius festivalius, rezidencijų programas. Šalia to, projekto metu pirmą kartą buvo inicijuotas ir įgyvendintas statistinės informacijos rinkimas apie Lietuvos šiuolaikinio šokio lauko veiklos rodiklius 2016-2018 metais.

Svarbus įrankis šiuolaikinio šokio pristatymui

LŠIC sukurtas šiuolaikinio šokio katalogas reikšmingas tuo, kad vienoje informacinėje platformoje www.dance.lt pateikia svarbiausią šokio lauko informaciją lietuvių bei anglų kalbomis ir padeda efektyviau pristatyti Lietuvos šokį visuomenei, užsienio ir vietos festivaliams, kultūros operatoriams, rėmėjams, partneriams.

Kūrėjų, atlikėjų ir šokio teatrų profiliuose galima rasti informaciją apie kūrybinę veiklą, pasižiūrėti vaizdo įrašų ištraukas, susisiekti nurodytais kontaktais ir tiesiogiai apsilankyti kūrėjų tinklapiuose. Į katalogą yra įtraukti Lietuvos kūrėjų bei iš Lietuvos kilusių ir šiuo metu aktyviai veikiančių užsienio šalyse choreografų ir atlikėjų duomenys. Festivalių, organizacijų ir mokymo įstaigų bei rezidencijų programų profiliai trumpai supažindina su įstaigų veikla ir pateikia kontaktinę informaciją. Kartu yra išleista informacinė brošiūra „Explore Lithuanian Dance“, glaudžiai pristatanti visą aktualiausią Lietuvos šiuolaikinio šokio informaciją. Ji naudojama tarptautinėse scenos menų mugėse ir platformose, susitikimuose su partneriais ir rėmėjais.

„Iki šiol neturėjome aiškiai susistemintos informacijos apie Lietuvos šokio lauką, pristatymui buvo naudojami pavieniai šokio trupių tinklapiai, atskira informacinė medžiaga. Šiandien yra sukurtas įrankis, kuris leidžia pristatyti efektyviau Lietuvos šiuolaikinį šokį, prisideda prie Lietuvos šiuolaikinio šokio lauko tarptautiškumo skatinimo, palengvina komunikaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Tikime, kad katalogu bus patogu naudotis šokio profesionalams, vadybininkams, kultūros atašė ir kitiems darbui užsienio šalyse ir Lietuvoje“ – sako LŠIC direktorė Gintarė Masteikaitė.

Duomenų bazė bus nuolat atnaujinama ir papildoma. „Labai kviečiame šokio kūrėjus ir kultūros organizacijas abipusiam dialogui. Siekiame, kad duomenų bazė taptų patogiu ir efektyviu įrankiu rinkti, analizuoti ir pristatyti informaciją apie Lietuvos šokį“ – akcentuoja projekto koordinatorė Anastasija Dichtiar.

LŠIC atviras kultūros lauko pastaboms ir pasiūlymams dėl duomenų bazės struktūros, taip pat kviečia kūrėjus ir organizacijas teikti naujas anketas bei atnaujintą informaciją.

Analizei – statistinė informacija

2018 metais LŠIC inicijavo šiuolaikinio šokio statistinių duomenų rinkimą. Ligi šiol šiuolaikinio šokio sektoriaus veiklos rodikliai buvo renkami ir naudojami tik fragmentiškai, kas neleido stebėti bendros sektoriaus situacijos, procesų ir tendencijų.

Projekto metu buvo siekiama surinkti informaciją apie pamatinius šokio sektoriaus veiklos rodiklius 2016 – 2018 metais: kokia yra šokio spektaklių pasiūla Lietuvos miestuose, kiek ir kokiose užsienio šalyse yra pristatytas šokis, kaip keičiasi Lietuvos šokio organizacijų finansavimas ir kiek pajamų sugeneruoja šokio trupės per kiekvienus metus.

Informacija buvo surinkta iš šešių juridinį statusą turinčių šokio trupių ir teatrų (Kauno miesto šokio teatras „Aura“, šokio teatras „Airos“, šokio teatras „Dansema“, Vilniaus miesto urbanistinio šokio teatras „Low Air“, Vyčio Jankausko šokio teatras ir Šeiko šokio teatras) bei trijų nepriklausomų kūrėjų grupių, 2016 – 2018 metais aktyviai veikusių šokio lauke (Nuepiko, Stage Strangers ir B&B). Planuojama į duomenų rinkimą taip pat įtraukti nepriklausomų kūrėjų veiklos rezultatus.

Tikimasi, kad projekto vystymas ir nuolatinis šokio sektoriaus veiklos rodiklių rinkimas ateityje taps pagrindu šokio lauko tyrimams ir platesnėms analizėms.

Projektas buvo rengiamas konsultuojantis ir remiantis gerąja Šiaurės Europos šalių šokio ir cirko organizacijų daugiamete patirtimi. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Visa informacija apie projektą: www.dance.lt (tinklapio meniu juosta).

Jūsų pasiūlymų ir pastabų dėl duomenų ir šokio statistikos bazės tobulinimo laukiame el. paštu projects@dance.lt

Daugiau aktualijų