Lietuvos teatro sąjunga apdovanoja teatro kritiką Helmutą Šabasevičių

Lietuvos teatro sąjunga 2019 metus palydi svarbia tradicija. Nuo 2009 m. pinigine premija apdovanojami teatro kritikai už reikšmingą ir aktyvią veiklą teatro srityje. Šiais metais apdovanojimas skiriamas menotyrininkui, šokio istorikui ir kritikui Helmutui Šabasevičiui už svarų indėlį į teatrinės praeities ir dabarties diskursą.


Menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas Helmutas Šabasevičius. BNS nuotrauka

H. Šabasevičiaus pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: XIX a. Lietuvos kultūra, choreografijos, scenografijos istorija. Per ilgametę profesinę veiklą jis paskelbė daugybę teatro ir dailės istorijos, kritikos straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje.

H. Šabasevičius 1982-1989 m. studijavo dailės istoriją Lietuvos valstybiname dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1989 m. dirbo Istorijos institute, vėliau – Kultūros ir meno institute. 1993 apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją. Nuo 2002-ųjų – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Ilgametis Vilniaus dailės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, nuo 2008 m. – docentas. Nuo 1995 m. meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius.

Parašė monografiją „Šokiu išsakytas gyvenimas. Balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai“ (2009), studiją „Trumpa Lietuvos baleto istorija“ (2010), parengė knygas „Dalia Mataitienė. Ženklai erdvėje“ (1998), „Dalia Mataitienė. Paveikslai. Ornamentinės struktūros. Teatras“ (su D. Mataitiene), „Liepsnojantis Maestro: Apie choreografą Elegijų Bukaitį“.

2019 m. pavasarį Helmutas Šabasevičius apdovanotas Lenkijos Respublikos Auksiniu Kryžiumi už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą.

Daugiau aktualijų