Meno kūrėjų socialinė apsauga

Primename šokio sektoriaus atstovams apie Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Programa numato vieną iš Meno kūrėjų apsaugos būdų – skirti kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams.

Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Dėl išmokų gali kreiptis asmenys, kuriems yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymai dėl kūrybinės prastovos išmokos priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Visą informaciją apie išmokų skyrimą, tvarką ir kontaktus pasiteiravimui galite rasti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos puslapyje.

Daugiau aktualijų