Lietuvos šokio informacijos centras kviečia kūrybinei rezidencijai!

Lietuvos šokio informacijos centro veikla visą laiką buvo skirta šokio ir cirko sektoriaus pristatymui, viešinimui ir vystymui. Organizacija tiesioginiais ir netiesioginiais ryšiais, bei skirtingais bendradarbiavimo modeliais yra susieta su kiekvienu šios bendruomenės nariu. Dėl pandemijos smarkiai nukentėjo nepriklausomų kūrėjų, trupių ir teatrų veikla, susiklosčiusi situacija stipriai paveiks ir LŠIC vykdomus projektus.

LŠIC reaguodamas į esančią situaciją, peržiūrėjo 2020 metų numatytas veiklas ir priėmė sprendimą atsisakyti dalies projektų / sumažinti veiklų apimtis, o surinktas lėšas tiesiogiai skirti nepriklausomam profesionaliam šokio ir cirko sektoriui (kūrėjams, scenos meno kritikams, pedagogams, ir t.t.) bei jų užimtumo skatinimui.

Lietuvos šokio informacijos centras kviečia teikti pasiūlymus kūrybinei trijų mėnesių trukmės rezidencijai, kuri vyks paties kūrėjo namuose arba kitose erdvėse laikantis visų saugumo reikalavimų ir nepažeidžiant nustatytų karantino apribojimų.

Tikimės, kad ši kūrybinė rezidencija leis vystyti ir generuoti šviežias idėjas, inicijuoti naujas kūrybines veiklas, suteiks galimybę tobulinti savo kūrybines praktikas, darbo metodus ir kelti profesinę kompetenciją.

Įdomiausias kūrybines idėjas kviesime pristatyti tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ metu, kuris šiais metais vyks metų pabaigoje, arba esant galimybei integruosime Jūsų idėjas į kitus LŠIC vykdomus projektus.

Vertinimo prioritetai, kriterijai

  1. Kultūros ir (ar) meno kūrėjai, šiuo metu nedirbantys pagal darbo sutartį.
  2. Kultūros ir (ar) meno kūrėjai, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
  3. Kultūros ir (ar) meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos Lietuvos kultūros tarybos individualios stipendijos pirmame š.m. etape.
  4. Kultūros ir (ar) meno kūrėjai, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (online platformos, netradiciniai sprendimai, video filmai, tekstai ir t.t.)
  5. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, rezultatai.
  6. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Galimi pareiškėjai

Profesionalūs šokio ir cirko kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida), taip pat ir tie asmenys, kurių kūrybinės idėjos yra susijusios su šiomis sritimis, bei jų vystymu.

Norėdami aplikuoti į rezidencijas, atsiųskite į info@dance.lt:

Užpildytą paraiškos formą (Parsisiųsti paraiskos formą LŠIC kūrybiniai rezidencijai);

CV ar kūrybinės veiklos aprašymą.

Paraiškos priimamos iki balandžio 17 d. (imtinai)

Rezidencijos laikotarpis: balandis – birželis

Vienai kūrybinei rezidencijai skiriama 2100 Eur (su mokesčiais, išmokama tik pagal sąskaitą su ind. veiklos pažymėjimu).

Daugiau aktualijų