Startuoja Lietuvos šiuolaikinio šokio istorinės medžiagos skaitmeninimo projektas

Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Lietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) sukaupė svarbią ir unikalią Lietuvos šiuolaikinio šokio istorinę medžiagą, kuri atskleidžia šiuolaikinio šokio srities vystymąsi Lietuvoje nuo pirmų viešų paminėjimų apie šiuolaikinį šokį lietuviškoje spaudoje iki svarbių pasiekimų ir įvykių, LŠIC raidos istoriją ir vykdytas veiklas, ryškiausių projektų, kaip tarptautinis šiuolaikinis šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“, Vasaros šokio mokykla, „Lithuanian dance scene“ ir kt., raidą ir įtaką Baltijos šalių, Ukrainos ir Baltarusijos šokio bendruomenėms.

Sukauptą ir išsaugotą šiuolaikinio šokio istorinę medžiagą sudaro profesionalių šokio ir scenos meno kritikų straipsniai, komentarai, recenzijos, dokumentai, įvairūs leidiniai (informaciniai bukletai, plakatai, skrajutės ir pan.), nuotraukos.

Nuo 1995 metų skirtingi LŠIC komandos darbuotojai savarankiškai rinko ir kaupė istorinę medžiagą, kadangi nei vienas Lietuvos valstybinis archyvas nevykdė sistemingo su šiuolaikinio šokio istorija susijusios archyvinės medžiagos rinkimo ir išsaugojimo. Dėl šios priežasties naudotis istorine medžiaga buvo galima tik fragmentiškai ir tik LŠIC ofise, kas neabejotinai ribojo istorinės medžiagos prieinamumą ir sklaidą. Taip pat visada išliko spausdintinos medžiagos irimo pavojus. Poreikis išsaugoti, suskaitmeninti ir archyvuoti istorinę medžiagą buvo jau seniai.

2020 metais LŠIC buvo paskirtas Lietuvos kultūros tarybos vykdomo konkurso „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas (šokio sritis)“ finansavimas projektui „Šiuolaikinio šokio istorinės medžiagos sisteminimas, skaitmeninimas ir sklaida“.

Iki 2020 metų pabaigos bus atliekami skaitmeninamų objektų skenavimo darbai, pildomi metaduomenys, kuriami skaitmeninamos medžiagos tvarkymo ir saugojimo įrankiai. 2021-2022 metais LŠIC planuoja vykdyti II projekto etapą, kurio metu būtų sukurti įrankiai suskaitmenintos medžiagos sklaidai užtikrinti, kuriamos virtualios parodos, galerijos.

Tikime, kad ateityje sutvarkytas archyvas ir skaitmeninis turinys bus patogus įrankis gilinant žinias scenos meno profesionalams, tyrėjams rengiant mokslinius darbus, kritikams, studentams, ruošiant publikacijas, darant šokio srities tyrimus, taip pat pristatant LŠIC ir Lietuvos šiuolaikinio šokio istoriją, raidą tarptautinėse konferencijose, įvairiuose scenos meno industrijos renginiuose.

Projektą „Šiuolaikinio šokio istorinės medžiagos sisteminimas, skaitmeninimas ir sklaida“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau aktualijų