Apklausa nevyriausybinių scenos menų sukuriamos vertės vertinimui

Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacija (www.scenosmenoasociacija.lt) kartu su “Xwhy / Supratimo agentūra” (www.xwhy.lt) kviečia dalyvauti nevyriausybinių scenos menų sukuriamos vertės vertinime. Surinkti duomenys leis įvertinti nevyriausybinių scenos meno atstovų kuriamą ekonominį ir socialinį poveikį, o tyrimo rezultatai – komunikuoti kultūros indėlį kuriant šalies gerovę bei viešinti jį sektoriui, politikos formuotojams ir plačiajai visuomenei.

Į ekonominiam poveikiui matuoti skirtus klausimus (3 – 9) prašome atsakyti remiantis organizacijos 2019 m. finansine ataskaita (jeigu esate juridinis asmuo) arba 2019 m. pajamų – išlaidų apskaita (jeigu esate fizinis asmuo). Likę klausimai (10 – 15) skirti aprėpti kuriama socialinę vertę. Jei neturite tikslios informacijos, pateikite apytikrę reikšmę. Klausimai skirti tiek organizacijoms, tiek individualiems kūrėjams. Jei klausimo pobūdis Jums neaktualus, prašome tai įvardinti atsakymui paliktoje vietoje.

Apklausa yra anoniminė, pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad informacija bus naudojama tyrimo tikslams, taip pat suprantate, kad turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, turėti prieigą prie savo tvarkomų asmens duomenų ir žinoti, kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar ištrinti savo duomenis.

Apklausą prašome užpildyti iki 2021 m. vasario 1 d. Apklausos trukmė 10-15 minučių. Dėkojame už Jūsų laiką!

Dėl duomenų ar kitų su tyrimu susijusių klausimų, prašome kreiptis: info@xwhy.lt

PILDYTI ANKETĄ

Tyrimo vykdymą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Skaityti daugiau