ARTSCAPE, menų agentūra

Apie

ARTSCAPE – kultūros ir meno projektų vadybos platforma, kuri inicijuoja, vykdo ir palaiko įvairias scenos meno (teatro, šokio, muzikos), vizualiųjų menų bei kūrybinių industrijų iniciatyvas. Agentūra inicijuoja ir remia novatoriškus kultūros ir meno projektus, dirbant nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, padeda kultūros ir meno profesionalams augti ir tobulėti savo srityje, taip pat – siekia keisti visuomenę ir ugdyti jos sąmoningumą pasitelkiant meninius ir kūrybiškus sprendimus.

Menų agentūros Artscape vykdoma veikla:

  • Vadybinės konsultacijos menininkams ir organizacijoms projekto vadybos ir finansavimo klausimais
  • Vadybos paslaugos jaunoms, nedidelėms meno organizacijoms ir individualiems menininkams.
  • Projekto idėjos dizaino konsultacijos.
  • Mokymai vadybininkams ir menininkams. Nuolat vykdomi įvairūs mokymai, kviečiami dėstytojai iš Lietuvos ir iš užsienio, bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo įstaigomis, ruošiančiomis kultūros vadybininkus.
  • Mentorystė – dalinasi savo sukauptomis žiniomis su jaunesnėmis organizacijomis ir menininkais, bei kompanjonyste (companionship) – teikia pagalbą jaunam/ kylančiam menininkui, konsultuojant, suteikiant patalpas, dalinantis kontaktais ir materialine baze.
  • Inicijuoja ir vykdo ne tik meninius, bet ir tarpsektorinius – meninius-socialinius, meninius-edukacinius, meninius-mokslinius projektus.