Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Apie

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – vienintelė šalyje specializuota muzikos, teatro, kino ir šokio meno aukštoji mokykla. Akademija pasižymi aukščiausios kvalifikacijos dėstytojais, motyvuotais studentais, unikaliomis Lietuvoje studijų programomis, ryškia menine veikla ir meno tyrimais, išplėtotu tarptautiniu bendradarbiavimu.

Akademijos misija – užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.

1998-aisiais metais akademijoje buvo surinktas pirmas šokėjų kursas. Nuo 2015 metų LMTA veikia Šokio ir judesio katedra.