Menų spaustuvė

Apie

Menų spaustuvė – tai šiuolaikinių scenos menų centras, siekiantis ugdyti kūrybingą visuomenę, naujinti Lietuvos kultūrą ir Lietuvą per kultūrą.

Menų spaustuvės veiklos kryptys:

  • Kultūrinių ir kūrybinių verslų inkubavimas ir susijusių viešųjų paslaugų teikimas
  • Scenos menų (teatras, šokis, video, muzika, tarpdisciplininiai projektai) projektų prodiusavimas ir rengimas
  • Scenos menų organizacijų rezidavimo bazė
  • Užsienio scenos menų projektų pristatymo vieta
  • Bendrų su užsienio partneriais projektų (koprodukcijų) rengimo vieta
  • Naujų, poleminio pobūdžio Lietuvos ir užsienio scenos menų reiškinių aptarimo vieta bei viešų diskusijų klubas
  • Edukacinių scenos menų projektų ir programų rengimo bei koordinavimo bazė
  • Informacijos apie šiuolaikinius scenos menus kaupimo ir sklaidos centras