Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

Apie

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla – gilias tradicijas turinti ugdymo įstaiga, kurioje mokosi daugiau nei 900 mokinių. Mokyklos veikla pagrįsta Lietuvos švietimo tradicijomis, meninės, praktinės bei metodinės veiklos patirtimi ir Europos klasikinio meno ugdymo principais, metodika ir programomis, praplečiant ugdymo turinį šiuolaikinės meninio ugdymo pedagogikos naujovėmis ir technologijomis. 

Mokyklos absolventams suteikiamos kompetencijos studijuoti Lietuvos ir užsienio šalių meninio profilio aukštosiose mokyklose, laiduojant aukščiausio meistriškumo profesionalų rengimo tęstinumą.

Nuo 2010 metų M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriuje ruošiami modernaus/šiuolaikinio šokio atlikėjai. Programoje, be modernaus, šiuolaikinio bei klasikinio šokių technikų, jie mokomi aktorinio meno, supažindinami su liaudies, sportiniais, gatvės šokių stiliais, ugdomi jų improvizacijos bei kompozicijos gebėjimai. Mokiniai įgyja Baleto artisto ir Šiuolaikinio šokio atlikėjo specialybę, jiems įteikiami diplomai.

Mokykloje kiekvienais metais organizuojami renginiai, skatinantys mokinių kūrybiškumą ir profesinį tobulėjimą. 2009 m. prie Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atidarytas Šokio teatras. Jame rodomi mokyklos baleto ir šiuolaikinio šokio spektakliai, rengiami baigiamieji mokinių GALA koncertai, mokinių kompozicijų vakarai.