Šiuolaikinio šokio asociacija

Apie

Šiuolaikinio šokio asociacija, kurią 2007 metais įkūrė dvidešimt penki Lietuvos šiuolaikinio šokio choreografai ir šokėjai, turintys meno kūrėjo statusą, siekia:

  • atstovauti šiuolaikinio šokio bendruomenės narių interesams formuojant Lietuvos kultūros politiką ir sprendžiant Lietuvos šiuolaikinio šokio kūrėjų kasdienio darbo sąlygų tobulinimo ir kūrybos pristatymo galimybių plėtojimo klausimus;
  • savo veikla formuoti visuomenės poreikį profesionaliems šiuolaikinio šokio meno produktams, ugdyti publiką, jos skonį bei nuostatas šokio kultūros vertybėms; 
  • tarpininkauti vertybiniams mainams tarp šiuolaikinio šokio kūrėjų ir vartotojų, šiuolaikinio šokio meno produktų ir pirkėjų (miestų ir apskričių savivaldybių, teatrų, mokyklų, organizacijų, mecenatų, visuomenės); 
  • skatinti Lietuvos šiuolaikinio šokio bendruomenės narių kūrybinę veiklą; 
  • skleisti informaciją apie Lietuvos šiuolaikinį šokį Lietuvoje ir užsienyje; 
  • atstovauti Lietuvos šiuolaikiniam šokiui tarptautinėse organizacijose ir dalyvauti jų veikloje.