Dviguba vaivorykštė ir tornadas

  • Data: 2018 m. spalio 20 d. 19:00
  • Vieta: Menų spaustuvės Juodoji salė, Šiltadaržio g. 6, Vilnius
  • Trukmė: 4 val.

„Dviguba vaivorykštė ir tornadas“ – tai išskirtinis performansas, atmosferinis potyris, virstantis interaktyviu vakaru su labai gerai muzika, anot kūrėjų, savyje talpinantis choreografijos, šokio, vizualiųjų menų, šiuolaikinio cirko disciplinas, post-apokaliptinio vakarėlio fone. Milžiniškas oro balionas, galingos vėjo mašinos ir gyvai DJ atliekama techno muzika – tik keletas unikalaus performanso komponentų. Šis kūrinys – vieno iš komandos narių Olle Strandbergo daktaro laipsnio mokslų baigiamasis darbas. Didelė jo dalis sukurta laboratorijose, vykusiose vienoje didžiausių ir svarbiausių Europos cirko kompanijų „Cirkus Cirkör“, Švedijoje.

Kūrybinė komanda: Markus Granqvist, Lena Lindgren, Carolina Guillén Åkerlind, Saloranta & de Vylder, Olle Saloranta Strandberg, Sara de Vylder

Prie įdomių asmenybių kūrybinės komandos prisijungti bus kviečiami Lietuvos scenos menų atlikėjai. Spalio 15-18 dienomis kartu su projekto autoriais jie dalyvaus kūrybinėse laboratorijose ir kartu pasirodys spalio 19 ir 20 d.

Vietų skaičius ribotas.

Renginį organizuoja Lietuvos šokio informacijos centras.
Šį projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Double Rainbow with Tornado

  • Data: 2018 m. spalio 19 d. 19:00
  • Vieta: Arts Printing House, Siltadarzio 6, Vilnius
  • Trukmė: 4 hours

Storm chasing – mystically sounding, but very real activity practiced by big communities around the world. Enthusiasts of extreme weather conditions follow precise tornado forecasts and rush to search for it as soon as they see one forming, with the goal to observe, feel and document this natural fascination. Through time special organizations were established, offering storm chasing tours and investing money to more and more accurate tornado forecasting technology. Storm Chasing Adventure Tours is the biggest organization of this kind.

Inspired by this phenomenon, artists of various disciplines got together and established Artificial Storm Chasing Adventure Tours specializing in transferring storm chasing experience to indoor spaces. According to authors, now they are creating high quality storm chasing tours for citizens that for different reasons are stuck with indoor experiences. Double Rainbow with Tornado – performance presented by the team and a sight, very highly rated by the storm chasers.

Double Rainbow with Tornado – exceptional performance, atmospheric experience that becomes interactive night with very good music. According to creators, it contains disciplines of choreography, dance, visual arts and contemporary circus in a post-apocalyptic party setting. Giant hot air balloon, powerful wind machines and live DJ techno music – those are just a few components of this unique performance. The piece was a final PHD degree work of Olle Strandberg – one of the team members. Big part of the work was created during the artistic laboratories in one of the biggest and most important European circus companies – Cirkus Cirkör in Sweden.

Lithuanian performing arts professionals will have an opportunity to join this interesting group of people by participating in creative labs on 15-18 October and performing together on 19-20 October.

Creative team: Markus Granqvist, Lena Lindgren, Carolina Guillén Åkerlind, Saloranta & de Vylder, Olle Saloranta Strandberg, Sara de Vylder.

Organized by Lithuanian Dance Information Centre

Supported by Lithuanian Council for Culture