Lietuvos šiuolaikinio šokio statistika

2018 metais Lietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) pirmą kartą inicijavo šiuolaikinio šokio statistinių duomenų rinkimą.

Siekiant nustatyti šokio trupių veiklos pokyčius buvo pasirinktas 3 finansinių metų (2016 – 2018) laikotarpis. LŠIC parengė specialius klausimynus šokio trupių ir teatrų informacijai surinkti bei išanalizavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos miestų savivaldybių skelbiamą kultūros ir meno projektų finansavimo bei valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų skyrimo biudžetinėms įstaigoms informaciją.

Projekto metu buvo surinkti ir išanalizuoti šiuolaikinio šokio sektoriaus veiklos ir bendros situacijos duomenys: šokio spektaklių pasiūla ir lankomumas Lietuvos miestuose, Lietuvos šokio pristatymas užsienio šalyse, Lietuvos šokio organizacijų finansavimas ir šokio trupių pajamų generavimas.

Pirmame statistinių duomenų rinkime dalyvavo šešios juridinį statusą turinčios profesionalios šokio trupės ir teatrai bei trys nepriklausomų profesionalių kūrėjų grupės, 2016 – 2018 metais aktyviai veikusios šokio lauke. Ateityje į duomenų rinkimą taip pat planuojama įtraukti nepriklausomų šokio kūrėjų veiklos rezultatus.

Projekto dalyviai:

  • Kauno miesto šokio teatras „Aura“, biudžetinė įstaiga. Pastaba: Vienintelis municipalinis šokio teatras Lietuvoje, įsteigtas Kauno miesto tarybos sprendimu. Teatro savininkė – Kauno miesto savivaldybė. Teatro lėšas sudaro Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimai, pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, parama ir kitos teisėtai gautos lėšos. Teatras taip pat gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių bei užsienio fondų skelbiamuose viešuosiuose konkursuose kūrybinei veiklos finansavimui gauti.
  • Šokio teatras „Airos“, viešoji įstaiga.
  • Šokio teatras „Dansema“, viešoji įstaiga. Pastaba: Teatro veikla apima šokio spektaklių kūrimą, edukacinių projektų vykdymą kūdikiams, vaikams ir jų tėvams.
  • Urbanistinio šokio teatras „Low Air“, viešoji įstaiga. Pastaba: 2017 metais teatrui buvo suteiktas Vilniaus miesto šokio teatro vardas (3 metų laikotarpiui). 2019 metais tearui buvo suteiktas Vilniaus miesto urbanistinio šokio teatro vardas (3 metų laikotarpiui).
  • Vyčio Jankausko šokio teatras, viešoji įstaiga.
  • Šeiko šokio teatras, viešoji įstaiga. Pastaba: Teatras įsteigtas ir vykdo didžiąją dalį veiklos Klaipėdos mieste.
  • Kūrybinė grupė „B&B“.
  • Kūrybinė grupė „Nuepiko“. Pastaba: 2019 metais įregistruotas juridinis asmuo VšĮ Nuepiko šokio trupė.
  • Kūrybinė grupė „Stage Strangers“.