Axis Syllabus sistema | Matthew Smith

Lygiai:
A – sudėtingesni užsiėmimai, skirti visų pirma šokio profesionalams
B – užsiėmimai tinka įvairaus pasirengimo šokėjams

Axis Syllabus pamokos
Axis Syllabus (AS) – tai požiūrio į judesį kryptis, paremta moksliniais tyrimais. Čia svarbiausia ne judesio estetika, bet kokybė: siekiama atrasti, koks turėtų būti judesys, kad visą gyvenimą galėtume laisvai judėti. Kaip medituojantys mintimis tyrinėja mąstymo prigimtį, AS bendruomenė eksperimentuoja vystydama saugaus bei sveiko judesio idėjas, jomis dalinasi ir pritaiko atradimus iš kitų mokslinių tyrimų sričių – medicinos, biomechanikos, fizikos ir kitų judesio bei kūno tyrinėjimų. Idėjos čia vertinamos ne dėl tradicijos, o dėl jų svarbos kokybiškam kūno judesiui. Nusprendus, kad vienas ar kitas judėjimo metodas nėra tinkamas, jo atsisakoma. Kartu su žiniomis, gaunamomis iš įvairių tyrimų rezultatų, AS nuolat kinta ir vystosi, tad pamokose pristatoma naujausia (to meto) fizinė praktika ir teorija.

Šią AS pamoką galima pavadinti “Paslaptingas plėvių pasaulis”. Plėvių svarbą žmogaus anatomijoje imta suvokti visai neseniai, iki tol apie jas galvota kaip apie santykinai nereikšmingą žmogaus organizmo elementą. Pastaruoju metu plėves imta suvokti kaip esminį organizmo “elastingumo” komponentą, suteikiantį kūnui patvarumo. Dar svarbiau yra tai, kad plėvės – jutiminis organas, didžiausias mūsų kūne, surenkantis informaciją apie kūną veikiančias jėgas ir perduodantis šiuos duomenis smegenims, kurie suvokia kūno padėtš tam tikroje vietoje ir laike.

Užsiėmimuose bus mėginama praktiškai pritaikyti naujas žinias apie plėvių vaidmenį kūne. Pasitelkdami metodus, kurie padeda suvaldyti, paskatinti ir paaštrinti impulsų judėjimą kūne iš vienos vietos į kitą, dalyviai mėgins valdyti šį procesą tarsi vairuodami greitąjį požeminį traukinį. Taip pat bus ieškoma būdų, kaip padaryti kūną jautresnį priimamai išorinei informacijai.

Kam to reikia? Plėvės nuima dalį krūvio nuo raumenų, todėl padeda šokėjui judėti lengviau, laisviau ir su didesniu džiaugsmu.

Biografija
Matthew Smithas yra šokėjas, mokytojas ir choreografas iš Naujosios Zelandijos. Europoje jis dirbo su Random Scream (Belgija), Carol Brown Dances (Londonas, Jungtinė Karalystė), Company Willi Dorner ir Theater Combinat (Austrija) bei Impure Company (Norvegija). Yra dėstęs Zalcburgo eksperimentinėje šokio akademijoje (S.E.A.D.), Tanzquartier ir ImPulsTanz festivalyje Vienoje. Su Axis Syllabus (AS) sistema susipažino 2000 metais Frey’aus Fausto pamokose, 2008 metais tapo sertifikuotu AS mokytoju, nuolatines pamokas veda Berlyne (Vokietija), kaip kviestinis mokytojas – įvairiose Europos šalyse, Izraelyje bei Palestinoje, JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Matthew Smith internetinė svetainė