ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO TECHNIKA | Renate Graziadei

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO TECHNIKA | A ir B lygiai

Renate Graziadei šiuolaikinio šokio technikos pamokose svarbūs du akcentai:

– pirmoje pamokos dalyje atliekami koncentruoti tempimo ir atpalaidavimo pratimai, kurie ilgina raumens išsitempimo amplitudę ir sumažina įtampą. Veikiant tokiu principu norima sukelti esamų kūno įpročių kaitą ir pradėti mokymosi procesą, siekiant veiksmingo judėjimo;

– antroje pamokos dalyje toliau dirbama ties taisyklingos skeleto būsenos formavimu.

Tokiu būdu siekiama gilinti asmeninį kūno judesių suvokimą. Seminaro metu dirbama su tokiais elementais, kaip: pagreitis, kūno svorio paskirstymas, santykis su gravitacija, kvėpavimas ir impulsas. Koncentruojamasi į tai, kaip paskirų aiškių geometrinių judesių dėka, sąmoningai nukreipti energiją per kaulus ir sąnarius ir taip išplėsti judesių galimybes, siejant kūną/judesius su esama erdve. Norima išnagrinėti kūno funkcionalumą ir jo darbingumą judesio metu, todėl judėti pradedama nuo vidinio judesio suvokimo, o ne nuo judesio formos atlikimo. Tikimasi, kad tokia pamokos koncepcija leis suvokti kiekvieno judesio dinamiką ir padidins galimybių, pasirinkimų amplitudę. Tai leis ieškoti sudėtingesnių judesių kompozicijų, kurios bus plėtojamos seminaro metu.

BIOGRAFIJA | Renate Graziadei

Renate Graziadei gimė Austrijoje, bet mokytis šokti pradėjo Šveicarijoje. Mokslus tęsė Niujorke ir šoko Nina Wiener šokio kompanijoje. Grįžusi į Europą, ji prisijungė prie S.O.A.P. šokio teatro Frankfurte, o vėliau persikėlė į Hamburgą ir šoko COAX šokio trupėje. 1994 metų rudenį kartu su Artūru Stäldi įkūrė laborgras kolektyvą, kuris šiuo metu yra įsikūręs Berlyne. Nuo 1996 m. R. Graziadei moko šiuolaikinio šokio technikos tiek Vokietijoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Taip pat nuo 2004 m. ji dirba Sasha Waltz & Guests kompanijoje kaip repeticijų režisierė ir šoka Jagden & Formen, Metamorphoses šokio spektakliuose.

Renate Graziadei įkurtas laborgras kolektyvas nuolat tiria šokį kaip nepriklausomą meno formą ir kalbą, kuriantį savo paties pėdsaką, tačiau atvirą kitoms meno srovėms ir jų estetikai. Šiuolaikinio šokio padėtis nuolat įvertinama iš naujo ir vystoma toliau besidalinant informacija tarp šokėjų, choreografų ir kitų meno sričių atstovų.