Taisyklės

 1. Rengėjai pasilieka teisę keisti ir tikslinti programą, savo nuožiūra formuoti grupes ir neregistruoti dalyvių, jeigu jų susirenka daugiau, negu gali tilpti salėse.
 2. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems, gavusiems patvirtinimą ir susimokėjusiems už kursus dalyviams.
 3. Registruojantis dalyvis turi pasirinkti tinkamo lygio pamokas:
 • Atviras lygis – turintys judesio patirties (N-15);
 • A lygis – turintys 1-3 metų šokio patirtį, mėgėjai;
 • B lygis – turintys 4 ir daugiau metų šokio patirtį;
 • C lygis – šokio specialybių studentai, Čiurlionio menų mokyklos 11-13 klasių moksleiviai, profesionalūs šokėjai, choreografai.
 1. Dėstytojas po pirmosios pamokos turi teisę savo nuožiūra perkelti dalyvį į kitą lygį.
 2. Rengėjai pasilieka teisę filmuoti ir/ar fotografuoti pamokas bei be dalyvio leidimo ar kompensacijos panaudoti jo atvaizdą, užfiksuoti jo veiksmus ir pareiškimus bet kokioje tiesioginėje arba įrašytoje garso ar vaizdo medžiagoje ar kitose priemonėse, skirtose transliavimui, viešam demonstravimui, publikavimui, platinimui bei renginio dokumentavimui.
 3. Dalyviams pamokas filmuoti ir fotografuoti draudžiama.
 4. Kursus keisti ar jų atsisakyti galima tik pirmą dieną, suderinus su rengėjais ir sutikus to dalyko dėstytojui.
 5. Pinigai už praleistus užsiėmimus grąžinami tik pateikus gydytojo pažymą, įrodančią negalėjimo dalyvauti kursuose priežastį.
 6. Visą renginio laikotarpį dalyviai užsiėmimo pradžioje turi pasižymėti lankymo lape. Rengėjai arba dėstytojas turi teisę i pamoką neįleisti dalyvio, pavėlavusio daugiau negu 5 minutes.
 7. Pažymėjimai išduodami tik tiems dalyviams, kurie lankė visą pamokų kursą.
 8. Dalyviai privalo laikytis švaros ir tvarkos, nešiukšlinti, netriukšmauti bei netrukdyti pamokų.
 9. Rengėjai neatsako už rūbinėse paliktus daiktus. Rekomenduojame vertingus daiktus pasiimti į salę.
 10. Rengėjai neatsako už seminaro metu patirtas traumas, sužalojimus ar bet kokias sveikatos problemas. Dalyviai atsakingi už savo sveikatos būklę ir dalyvauja pamokose savo rizika. Jie privalo iš anksto perspėti dėstytoją apie savo sveikatos problemas, jei tokių yra.
 11. „Vasaros šokio mokyklos’18“ rengėjai neteikia automobilių saugojimo aikštelės paslaugų.
 12. Nesilaikantys taisyklių, dalyviai gali būti šalinami iš pamokų, negrąžinant mokesčio už praleistas pamokas.