Kainos

Pamokų kursų kainos
Vieno kurso kaina ir trukmė
Douglas Becker / BALETAS 65 eur (6 d. x 1,5 val)
Roser Lopez Espinosa / ŽEMĖS TECHNIKA 65 eur (6 d. x 1,5 val)
Clementine Deluy / ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO TECHNIKA 65 eur (5 d. x 1,5 val)
Alexander Vantournhout ir Emmi Väisänen / PARTNERINGAS „Handshakes and other snakes 65 eur (3 d. x 3,5 val)
Alexander Vantournhout  / KATABATIKA 65 eur (3 d. x 2,5 val)
 

Helder Seabra ir Emily McDaniel / KŪRYBINĖ LABORATORIJA „innercore

90 eur (6 d. x 4 val)
Roser Lopez Espinosa / ŽEMĖS TECHNIKA, KŪRYBINĖ LABORATORIJA 90 eur (6 d. x 3,5 val)
 

Lukas Karvelis / KŪRYBINĖ LABORATORIJA

30 eur (3 d. x 2 val arba 5 d. x 2 val) (einantiems tik į šį kursą; nemokamai lankantiems bet kurį kitą kursą)

 

Pamokos yra tęstinės, tad registruojamasi ir mokama už visą kursą. Pasirinkdami kelis kursus, atkreipkite dėmesį, ar jie vyksta ne tuo pačiu metu ir pasirinkite sau tinkamo lygio pamokas.

 

Nuolaidos

Moksleiviams, studentams ir Šiuolaikinio šokio asociacijos nariams taikoma 20% nuolaida. Renkantis 2 ir daugiau kursų taikoma papildoma 10 % nuolaida.

Pasirenkamų kursų
kiekis / tipas
Suma su nuolaida, eur Suma su moksleivio, studento, Šiuolaikinio šokio asociacijos nario nuolaida, eur
65 eur x 1 52,00
90 eur x 1 72,00

2, 3, 4 kursai (10 % nuolaida)

65 + 65 eur 117,00 93,60
65 + 90 eur 139,50 111,60
65 + 65 + 65 eur 175,50 140,40
65 + 65 + 90 eur 198,00 158,40
65 + 65 + 65 + 65 eur 234,00 187,20
65 + 65 + 65 + 90 eur 256,50 205,20