Lietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. privačių asmenų iniciatyvos dėka. Tai pagrindinė organizacija, kaupianti ir skleidžianti informaciją apie Lietuvos profesionalų šiuolaikinio šokio / cirko lauką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. LŠIC skatina profesionalaus šokio/cirko lauko vystymąsi ir plėtrą vykdant aktyvią tinklaveiką, sklaidos bei kitas meno profesionalams skirtas veiklas.

Pagrindinės LŠIC veiklos kryptys:

 • Informacijos ir statistikos apie Lietuvos šokio / cirko lauką rinkimas, apdorojimas bei sklaida
 • Edukacinių veiklų organizavimas ir mentorystės iniciatyvų vystymas Lietuvos šokio / cirko profesionalams
 • Profesionalaus šokio /cirko lauko interesų atstovavimas valdžios institucijose, formuojant kultūros politiką
 • Lietuvos šokio / cirko meno sklaida ir pristatymas kuriant bei palaikant tarptautinius ryšius, kontaktus

Tarptautinis bendradarbiavimas:

 • LŠIC organizuoja renginius, pristatančius Lietuvos šokį / cirką ir skatinančius tinklaveiką, taip pat atstovauja Lietuvos šokio / cirko menui tarptautinėse mugėse, platformose ir kituose aktualiuose renginiuose
 • LŠIC yra aktyvus tarptautinių tinklų narys (ISPA, Aerowaves, Circusnext, Baltic Nordic Dance Network), dalyvaujantis bendradarbiavimo projektuose, kuriančiuose naujas galimybes šokio / cirko laukui

Pagrindinės LŠIC veiklos:

 • Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“
 • Tarptautinė „Vasaros šokio mokykla“ profesionalams ir mėgėjams bei kitos edukacinės veiklos
 • USB laikmena ir brošiūra pavadinimu „Lithuanian Dance Scene“, pristatantys per metus šalyje įvykusias profesionalaus šokio premjeras ir kūrėjus
 • Lietuvos šokio platforma, rengiama bendradarbiaujant su Kultūros institutu ir Lietuvos kultūros atašė
 • Projektas „Šokis žodžiu – ne[w]kritika“, skirtas šokio kritikų ugdymui
 • Prestižiškiausių tarptautinių šokio / cirko trupių pristatymas Lietuvoje

 

MŪSŲ KOMANDA

Gintarė Masteikaitė
Direktorė

+370 656 70877
gintare@dance.lt

Laima Zamžickė
Projektų koordinatorė, administratorė

+370 656 70877
laima@dance.lt

Anastasija Kaminskė
Projektų koordinatorė

+370 656 70877
projects@dance.lt

Ieva Pranckūnaitė
Projektų koordinatorė

+370 656 70877
info@dance.lt

Lietuvos šokio informacijos centras
Šiltadaržio g. 6, 01124, Vilnius

Įstaigos kodas: 110064529
Telefonas: +370 656 70877
El. paštas: info@dance.lt
www.dance.lt