Lietuvos šokio informacijos centras

Apie

Lietuvos šokio informacijos centras (LŠIC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. privačių asmenų iniciatyvos dėka. Tai pagrindinė organizacija, kaupianti ir skleidžianti informaciją apie Lietuvos profesionalų šiuolaikinio šokio / cirko lauką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. LŠIC skatina profesionalaus šokio/cirko lauko vystymąsi ir plėtrą vykdant aktyvią tinklaveiką, sklaidos bei kitas meno profesionalams skirtas veiklas.

Pagrindinės LŠIC veiklos kryptys:

 • Informacijos ir statistikos apie Lietuvos šokio / cirko lauką rinkimas, apdorojimas bei sklaida
 • Edukacinių veiklų organizavimas ir mentorystės iniciatyvų vystymas Lietuvos šokio / cirko profesionalams
 • Profesionalaus šokio /cirko lauko interesų atstovavimas valdžios institucijose, formuojant kultūros politiką
 • Lietuvos šokio / cirko meno sklaida ir pristatymas kuriant bei palaikant tarptautinius ryšius, kontaktus

Tarptautinis bendradarbiavimas:

 • LŠIC organizuoja renginius, pristatančius Lietuvos šokį / cirką ir skatinančius tinklaveiką, taip pat atstovauja Lietuvos šokio / cirko menui tarptautinėse mugėse, platformose ir kituose aktualiuose renginiuose
 • LŠIC yra aktyvus tarptautinių tinklų narys (ISPA, Aerowaves, Circusnext, Baltic Nordic Dance Network), dalyvaujantis bendradarbiavimo projektuose, sukuriančiuose naujas galimybes šokio / cirko laukui

Pagrindinės LŠIC veiklos:

 • Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“
 • Tarptautinė „Vasaros šokio mokykla“ profesionalams ir mėgėjams bei kitos edukacinės veiklos
 • Projektas „Lithuanian Dance Scene“, pristatantys per metus šalyje įvykusias profesionalaus šokio premjeras ir kūrėjus
 • Lietuvos šokio platforma, rengiama bendradarbiaujant su Kultūros institutu ir Lietuvos kultūros atašė ir Baltijos šokio platforma, rengiama kartu su Estijos ir Latvijos šokio organizacijomis
 • Projektas „Šokis žodžiu – ne[w]kritika“, skirtas šokio kritikų ugdymui
 • Prestižiškiausių tarptautinių šokio / cirko trupių pristatymas Lietuvoje